Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ул. „Св. Свети Кирил и Методий 17-19, Sofia, Bulgaria

Website

02 940 59 00

Днешното Министерство на регионалното развитие и благоустройството е създадено през далечната 1882 г. С Указ № 463 на Княз Александър І е създадено Министерство на обществените сгради, земеделието и търговията, а за министър е назначен Георги Вълкович.

Оттогава то неизменно присъства в състава на всяко едно правителство. През годините е имало различна структура и имена в зависимост от функциите, които е изпълнявало. В неговите компетенции са били проблемите на пътищата, железниците, пощите и съобщенията, строителството и строителните материали, архитектурата и благоустройството.
Днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Първите задачи, с които е натоварено сформираното през 1882 г. министерство, се покриват с днешните му функции.

Напълно достъпно за всички активни и електрически инвалидни колички. Има паркинг.

Visited 367 times, 1 Visit today

Posted in Държавни институции

Добавете мнение

Your Rating for this listing:

 

Подобни обекти

НАП – офис “Красно село”

0700 18 700

бул. „Македония“ 3, София, България

понеделник-петък 9-17,30 ч.

Национална агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите. Основната задача на НАП е администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания.Виж повече ,,,

Министерство на туризма

ул. „Съборна“ 3, София, България

Министерството на туризма (МТ) провежда политиката в туризма в условията на публичност, откритост, активен диалог и сътрудничество с институциите, общинските администрации, неправителствените организации, бизнеса и медиите.Виж повече ,,,