Министерство на туризма

ул. „Съборна“ 3, София, България

Website

Министерството на туризма (МТ) провежда политиката в туризма в условията на публичност, откритост, активен диалог и сътрудничество с институциите, общинските администрации, неправителствените организации, бизнеса и медиите. Основен приоритет е да се осъществява законосъобразно и целесъобразно туристическата политика на страната, да се създадат необходимите условия за развитие на диверсифициран национален туристически продукт, който да бъде промотиран на нашия и чуждите туристически пазари. Да се работи активно за утвърждаване на страната като конкурентоспособна туристическа дестинация за устойчив целогодишен туризъм. Полагат се целенасочени усилия, така че България да се възприема като атрактивна туристическа дестинация със своята уникалност – културно наследство и природни дадености, високо качество на предлаганите туристически продукти и услуги. Екипът на Министерството на туризма работи при спазване на принципите законност, откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.

Напълно достъпно за всички активни и електрически инвалидни колички. Трудности с паркирането, но има синя зона.

Visited 301 times, 3 Visits today

Posted in Държавни институции

Добавете мнение

Your Rating for this listing:

 

Подобни обекти

НАП – офис “Красно село”

0700 18 700

бул. „Македония“ 3, София, България

понеделник-петък 9-17,30 ч.

Национална агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите. Основната задача на НАП е администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания.Виж повече ,,,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

02 940 59 00

ул. „Св. Свети Кирил и Методий 17-19, Sofia, Bulgaria

Днешното Министерство на регионалното развитие и благоустройството е създадено през далечната 1882 г. С Указ № 463 на Княз Александър І е създадено Министерство на обществените сгради, земеделието и търговията, а за министър е назначен Георги Вълкович. Оттогава то неизменно присъства в състава на всяко едно правителство.Виж повече ,,,