НАП – офис “Красно село”

бул. „Македония“ 3, София, България

Website

0700 18 700

понеделник-петък 9-17,30 ч.

Национална агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите. Основната задача на НАП е администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания. Мисията на Агенцията е да насърчава доброволното плащане, като предлага нови и модерни услуги, с които улеснява своите клиенти. Основните функции на НАП са свързани с обслужването на гражданите и представителите на бизнеса във връзка с техните данъчни и осигурителни задължения. Приходната агенция извършва и принудително събиране на просрочените задължения към бюджета, както и вземания, издадени от други държавни органи, които не са платени доброволно в срок. НАП представлява държавата и в делата за търговска несъстоятелност.

Напълно достъпно за всички активни и електрически инвалидни колички. Трудности с паркирането, но има зелена зона.

Visited 341 times, 5 Visits today

Posted in Държавни институции

Добавете мнение

Your Rating for this listing:

 

Подобни обекти

Министерство на туризма

ул. „Съборна“ 3, София, България

Министерството на туризма (МТ) провежда политиката в туризма в условията на публичност, откритост, активен диалог и сътрудничество с институциите, общинските администрации, неправителствените организации, бизнеса и медиите.Виж повече ,,,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

02 940 59 00

ул. „Св. Свети Кирил и Методий 17-19, Sofia, Bulgaria

Днешното Министерство на регионалното развитие и благоустройството е създадено през далечната 1882 г. С Указ № 463 на Княз Александър І е създадено Министерство на обществените сгради, земеделието и търговията, а за министър е назначен Георги Вълкович. Оттогава то неизменно присъства в състава на всяко едно правителство.Виж повече ,,,