Национален археологически институт с музей при БАН

Национален археологически институт с музей - БАН, площад „Атанас Буров“, София, България

Website

02 988 24 06

Националният археологически институт с музей при БАН работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. В настоящия си вид НАИМ-БАН функционира от 1949 г. и се явява продължител на дейността и правоприемник на Отдела за ценности към създадената през 1878-1879 г. библиотека в София, преобразуван в 1892 г. в Народен музей, и Българския археологически институт, образуван през 1921 г. като първи научен институт в България.

Първият етаж е напълно достъпно за всички активни и електрически инвалидни колички. Безплатен вход за хора в неравностойно положение. Трудности с паркирането, но има синя зона.

Visited 978 times, 1 Visit today

Posted in Музеи

Добавете мнение

Your Rating for this listing: