Общински институции в София

 

Център за градска мобилност

0700 13 233

пл. „Възраждане“ 7, София, България

“Център за градска мобилност” ЕООД в София е общинско дружество, принадлежащо на Столична община. Създадено е чрез сливането на „Столична компания за градски транспорт – София“ ЕООД и „Паркинги и гаражи“ ЕАД в началото на 2009 г.Виж повече ,,,