Транспорт в София

Радио СВ такси – ООД разполага със специализиран автомобил, приспособен за превоз на инвалиди в инвалидни колички с над 75% обездвиженост, което означава, че не е нужно човека да слиза от нея.Виж повече ,,,

 

Yellow Taxi

02 91119

Yellow taxi и Mastercard® имат удоволствието да представят специализиран автомобил, производствено пригоден за превоз на пътници с над 75% обездвиженост – използващи инвалидни колички, от които не е необходимо да слизат по време на пътуване. Автомобилът е сертифициран от ТЕХНО ТЕСТ.Виж повече ,,,

 

Столична община, Дирекция “Транспорт”

ул. „Московска“ no 33, София, България

Специализираното транспортно обслужване се предоставят от Дирекция “Транспорт” на Столична община. Приемане на молби в Бюрата за социални услуги на Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” за ползване на услугата – специализирано транспортно обслужване от Дирекция “Транспорт” на Столична община.Виж повече ,,,

 

“Лозана”, Специализирано транспортно обслужване за хора с увреждания

02 466 67 58; 0896 752 720; 0892 410 982; 0892 410 981

ул. „Страхил Войвода“ 2, Sofia, Bulgaria

Специализираното транспортно обслужване от “Лозана” ЕАД. Приемане на молби в Бюрата за социални услуги на Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” за ползване на услугата – специализирано транспортно обслужване от „Лозана” ЕАД.Виж повече ,,,

 

Летище София

2 937 22 11; 2 937 22 12; 2 937 22 13

Летище София, Sofia, Bulgaria

„Летище София” ЕАД е лицензираният летищен оператор на най-голямото международно летище в Република България. Основен приоритет в дейността на „Летище София” ЕАД като летищен оператор е поддържането на висока степен на безопасност и сигурност на полетите, своевременно изпълнение на разписанието и висока удовлетвореност на пътуващите.Виж повече ,,,

 

Център за градска мобилност

0700 13 233

пл. „Възраждане“ 7, София, България

“Център за градска мобилност” ЕООД в София е общинско дружество, принадлежащо на Столична община. Създадено е чрез сливането на „Столична компания за градски транспорт – София“ ЕООД и „Паркинги и гаражи“ ЕАД в началото на 2009 г.Виж повече ,,,