Музеи в София

 

Национален археологически институт с музей при БАН

02 988 24 06

Национален археологически институт с музей - БАН, площад „Атанас Буров“, София, България

Националният археологически институт с музей при БАН работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в.Виж повече ,,,